Dni otwarte i wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania ogólne + konsultacje:

30.10.2018 r

11.12.2018 r.

28.02.2019 r.

09.04.2019 r.

13.05.2019 r.