Grono pedagogiczne

 Dyrektor mgr Beata Aniśkiewicz-Pociask

 Wicedyrektor mgr Katarzyna Wołkow

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach 11:35 – 15:00
Dodatkowo podczas Dni otwartych/Zebrań z rodzicami (zgodnie z harmonogramem na stronie szkoły) dyrektor jest do dyspozycji od godziny 11:35 do 18.00.

GRONO PEDAGOGICZNE 2018/2019

1.        Aleksandrowska-Lefik Anna Język niemiecki
2.        Aniśkiewicz-Pociask Beatamatematyka
3.        Baranowska Lidia nauczanie wczesnoszkolne
4.        Berenda Zbigniew fizyka
5.        Błońska Beata świetlica
6.        Chrzanowska Dorota nauczanie wczesnoszkolne
7.        Cięciel Grażyna matematyka, pedagog szkolny
8.        Czajkowska Małgorzata nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
9.        Gaskill Marta język angielski
10.    Hanke Bożena nauczanie wczesnoszkolne
11.    Ideliowicz Mirosława nauczanie wczesnoszkolne, logopedia
12.    Imielska Brygida nauczanie wczesnoszkolne
13.    Kaliciuk Radosław Wiedza o społeczeństwie
14.    Kluza Natalianauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
15.    Kruła Danuta historia
16.    Kujda Beata wychowanie fizyczne
17.    Łupkowska/Stasiak Izabela nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne
18.    Nagórska Ewa wychowanie fizyczne
19.    Noworolnik Wanda przyroda, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie
20.    Ocieczek ks Dominikreligia
21.    Pruszyńska Beata język polski
22.    Raźniecki Andrzej geografia
23.    Stachyra Łukasz nauczanie wczesnoszkolne
24.    Walczak Jarosław informatyka
25.    Wesołowska Anna biologia
26.    Wierzbicka Małgorzata nauczanie wczesnoszkolne
27.    Wodzińska Marlena język polski, logopedia
28.    Wodziński Sebastian plastyka, muzyka, technika
29.    Wołkow Katarzyna język angielski, matematyka