Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

„BĘDĄC EUROPEJCZYKAMI KORZYSTAMY

Z NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

I WYBIERAMY ZDROWE ŻYCIE”

WIZJA SZKOŁY

          JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA SWOJE DZIAŁANIA OPIERA NA TAKICH WARTOŚCIACH JAK WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ, GODNOŚĆ I TOLERANCJA, UZNANYCH W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE I POZWALAJĄCYCH NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ WŁASNEGO KRAJU.

        W SZKOLE ZGODNIE WSPÓŁISTNIEJĄ UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE.

        UCZYMY AKTYWNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA; NAUCZYCIEL JEST DORADCĄ UCZNIA W JEGO DRODZE DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

        PODSTAWĄ NASZEGO DZIAŁANIA JEST RZETELNE ZDOBYWANIE, POGŁĘBIANIE I PRZEKAZYWANIE WIEDZY PRZYDATNEJ W PEŁNIENIU RÓŻNYCH RÓL SPOŁECZNYCH; UCZNIOWIE NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH.

       ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA, PREDYSPOZYCJE, TALENTY UCZNIÓW, STWARZAMY MOŻLIWOŚCI OSIĄGANIA SUKCESÓW PRZEZ KAŻDE DZIECKO.