Wymagania edukacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

 PrzedmiotPobierz 
 język polskiDostosowania
 język angielskiDostosowania
 język niemiecki
 historia
 przyroda
 biologia
geografia
fizyka 
chemiaDostosowania – klasa 7a
Dostosowania – klasa 8a
Dostosowanie – klasa 8b
Dostosowania – kształcenie specjalne
Sposoby dostosowania
matematyka
plastyka
muzyka
technika
zajęcia komputerowe – informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna