Wymagania edukacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

 PrzedmiotPobierz 
 język polskiDostosowania
 język angielskiDostosowania
 język niemiecki
 historia
 przyroda
 biologia
geografia
fizyka 
chemiaDostosowania – klasa 7a
Dostosowania – klasa 8a
Dostosowanie – klasa 8b
Dostosowania – kształcenie specjalne
Sposoby dostosowania
matematyka
plastyka
muzyka
technika
zajęcia komputerowe – informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status